Kalendár osláv

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Nová 6, 02712 Čimhová
 • 0435384222
  0911945022

Fotogaléria

Hodiny

Štvrtok 26. 5. 2022

Boli sme uspešní vo Výzve MŠVVaŠ SR vrámci plánu obnovy: " Pomocný výchovavateľ v MŠ"

 • 25. 5. 2022 Cesta za školskou taškou

  Ako náhradu za tradičný "Predškolský trojboj", ktorý ZŠ s MŠ Čimhová organizovala už niekoľko rokov, pani učiteľky z materskej školy vymysleli výzvu pod názvom "Cesta za školskou taškou". V deň 25. 5. 2022 konali výzvu aj okolité materské školy, ktoré mali možnosť vopred sa prihlásiť. Ani naši predškoláci neboli výnimkou a výzvu s radosťou prijali. V pripravených stanovištiach si overili svoje schopnosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať a využívať pri nástupe do prvého ročníka. Výzvu si predškoláci veľmi užili čoho dôkazom bolo povzbudzovanie, súsetredie sa a radosť. Na záver dostali za odmenu medajlu, ktorá im bude pripomínať, že sú do prvého ročníka naozaj pripravení.

 • Deň matiek - besiedka

  • V piatok 6. mája sme spríjemnili popoludnie mamičkám, babičkám aj ostatným hosťom, ktorí prijali pozvanie na besiedku. Do programu boli zapojené všetky deti z materskej aj zo základnej školy. Vystúpenia boli pestré, plné básní, vinšov, piesní, tancov aj divadielok. Nechýbali ani hudobné rôzne iné vsuvky v podaní našich šikovných žiakov, ktorí už vedia hrať na rôznych nástrojoch. Mamky aj babky sme odmenili srdiečkami a deti im vyrobili pozdravy a iné milé darčeky.

  • Videá z vystúpení si môžete pozrieť tu:

 • Po dvoch rokoch od zrušenia drevenej preliezky na školskom dvore, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom stave, sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor štyri prvky bezúdržbového detského ihriska. Deti sa na nový kolotoč, balančný mostík, pružinovú aj prevažovaciu hojdačku veľmi tešia. Už čoskoro budú mocť všetky prvky plne využívať, pretože o ich inštaláciu sa postarali členovia DHZ v Čimhovej, za čo im chceme v mene detí aj zamestnancov vysloviť veľké ĎAKUJEME. Veľmi nám touto dobrovoľnou akciou pomohli a deti budú mať na dvore nové prvky, ktoré im pri pobyte vonku chýbali.

 • Deň Zeme 22.4. 2022

  22. apríla si celý svet pripomína deň Zeme a inak tomu nebolo ani u nás. Deti hneď z rána privítala pani Zem, ktorá pre ne mala pripravené rôzne úlohy. Deti si overili svoje schopnosti pri triedení odpadu, rozprávali sa o prírode, zvieratách a rastlinách. Vďaka novým informáciam si priblížili dôležitosť ochrany našej planéty. Po aktivitách sa deti presunuli von do okolia školy. Nazbierali vrecká odpadov a tak našej planéte pomohli od nečistôt, ktoré do nej nepatria. Deň Zeme bol plný radosti, smiechu a zmysluplných činností.

 • Veľkonočné pásmo

  Škôlkari z triedy Krtkov prekvapili školákov v stredu 13.4. tradičným pásmom piesní a vinšov s veľkonočnou témou. Nechýbala ani naozajstná šibačka a oblievačka, z ktorej sa tešili účinkujúci škôlkari aj školáci, ktorým sa program veľmi páčil a ešte viac podporil radosť z prichádzajúcej Veľkej noci.

 • Základná škola s materskou školou Čimhová v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom Obcou Čimhová oznamuje, že

  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  na školský rok 2022/2023

  sa uskutoční

  od 1. mája 2022 do 31. mája 2022

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ) je možné doručiť do materskej školy: 1/. osobne, 2. poštou na adresu: ZŠ s MŠ Čimhová, Čimhová 6, 02712, 3. emailom na adresu: mscimhova@gmail.com, 4. elektronicky do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Čimhová prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, 5. prostredníctvom online formulára TU ( pri tejto možnosti je nutné doručiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ osobne, alebo mailom, poštou).

 • Vynášanie Moreny

  Jeden zo zvykov, ktorý sa zachoval u nás do dnešných čias je Vynášanie Moreny. Koncom zimy ľudia vyjadrujú túžbu skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Aj my sme 6.4. 2022 pokračovali v tradícií a pripomenuli si tento zvyk, spoločne sme vyniesli Morenu k rieke Oravica, kde sme ju zapálili, hodili do vody a privolali jar.

 • Eko-divadielko Malý princ

  Dňa 29.3.2022 navštívil ZŠ s MŠ Čimhová vzácny hosť. Deti sa zúčastnili divadelného predstavenia na motívy rozprávky Malý princ. V ňom sa deti dozvedeli hravou formou ako a prečo chrániť životné prostredie a osvojili si základy separovania a recyklovania. Deti boli z divadla nadšené a našimi priestormi sa niesol smiech a radosť.

 • Návšteva v knižnici

  Mesiac marec, je mesiac knihy. Preto si v tomto období s deťmi rozprávame o knihách, čítame si viac ako obvykle, hráme divadielka a jednou s obľúbených činností je aj návšteva knižnice. Sme radi, že sa nám to po dlhšej dobe opatrení konečne podarilo a mohli sme navštíviť obecnú knižnicu v našej obci. Teta knihovníčka nám porozprávala viac o svojej práci, aj o čarovnom, rozprávkovom mieste, ktorým nepochybne knižnica je.

 • Karneval

  „Hurá, je to tu, radujú sa všetci. Prišiel opäť k nám detský karneval. Rýchlo masky von, nabok všetky veci, dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál.“

  Fašiangové obdobie je obdobie karnevalov. Aj v našej materskej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal 25.2. v priestoroch tried. Vyzdobené triedy sa zmenili karnevalové sály. Bez masiek by však nebol karneval karnevalom. Naše deti mali prekrásne, originálne a nápadité masky. Deti oslavovali karneval spoločnými tancami, na spestrenie súťažili v rôznych súťažiach. Do tanca nám zneli karnevalové piesne a my všetci sme sa príjemne zabávali.

 • Minulý rok v decembri vyhlásilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu pod názvom „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

  Cieľom výzvy je podpora materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predškolského vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Na výzvu zareagovalo 360 materských škôl, medzi nimi aj naša MŠ. Z uvedeného počtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2022 a 2023 vybralo 283 materských škôl, ktoré podporí finančnými prostriedkami na zamestnanie 340 vychovávateľov. Celkom bude prerozdelených 5 068 415, – €.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Nová 6, 02712 Čimhová
 • 0435384222
  0911945022

Fotogaléria