Kalendár osláv

Zajtra (Štvrtok 20.1.2022)
Klimčík Sebastián (druhá)
Popozajtra (Sobota 22.1.2022)
Kubík Timotej (prvá)

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Nová 6, 02712 Čimhová
 • 0435384222
  0911945022

Fotogaléria

Hodiny

Streda 19. 1. 2022

Kalendár

 • Milí rodičia, potvrdenie o návšteve školy si môžete vytlačiť alebo uložiť do mobilu aj sami podľa nasledujúceho návodu

  https://help.edupage.org/sk/e2755

 • Pečenie medovníkov

  Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Medovníčky patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku. Aj my v MŠ sme si tieto dobroty spolu s pomocou pani učiteliek, tety školníčky a kuchárok pripravili. Vôňa medovníkov bola čarovná a chuť jedinečná.

 • Mikuláš

  Čo to dupe? Čo to zvoní? Mikuláš cvála na koni. Nebojte sa, on je milý, anjeli ho nabalili - vo vreci má cukríky, aj voňavè perníky.Nebojte sa, veľkí - malí, ak ste pekne poslúchali,chystajte si čižmičky,nájdete v nich cukríčky.

  Mikulášska návšteva potešila každé srdiečko v našej MŠ, deti si pripravili pre Mikuláša pesničky aj básničky a on ich obdaroval balíčkom dobrôt a sladkostí.

 • November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

  Bubnovali aj deti z našej materskej a základnej školy. Využili na to rôzne zábavné pomôcky a techniky, pri ktorých sa zabavili, a zároveň poslali do sveta svoj HLAS.

 • Pravidelne si v našej materskej a základnej škole v jeseni vyrábame šarkany z odpadových eko-materiálov. Každý rok sa deťom podarí vytvoriť krásnych šarkanov z najrôznejších odpadov.

 • Deň materských škôl 2021

  Ako každý rok tak aj tento, sa v našej materskej škole 4. novembra oslavovalo. Tento deň, Deň materských škôl je významným sviatkom pre všetky MŠ na celom Slovensku. V malej triede tento deň deti potrápili svoje zmysly, no hlavne hmat, keď riešili rôzne úlohy, tancovali s balónmi. Vo veľkej triede vytvorili predškoláci plagát MŠ a porozprávali, čo by robili, keby škôlka neexistovala. Spoločná zábava vyvrcholila hrami v telocvični, kde deti museli predviesť svoje pohybové zručnosti. Po celý čas hrala hudba a deti sa zabávali a spievali hymnu Dňa materských škôl.

 • Deň zvierat

  Svetový deň zvierat je 4.október. Tento deň sme si spolu s deťmi pripomenuli tak, že deti si doniesli do MŠ svojich domácich miláčikov. Boli sme sa pozrieť aj na domacich miláčikov školákov. S deťmi sme sa rozprávali ako sa o svoje zvieratká starajú. Deti, ktoré žiadne zvieratko zatiaľ v domácnosti nemajú, povedali po akom by túžili a chceli by ich mať doma.

 • Ovocie a zelenina- plody jesene

  Vytvárať pozitívny vzťah detí k ovociu a zelenine je pre nás v MŠ veľmi doležité, preto sme v téme týždňa Ovocie a zelenina zakomponovali do prgramu aj ochutnávanie tohto ovocia a zeleninky v rôznych podobách. Predškoláci ochutnávali a vytvorili si nátierku a sladký nápoj, menšie deti ochutnávali ovocie a zeleninu a vytvorili si z nej ovocnú výživu v mixéri.

 • Jeseň pani bohatá

  Ročné obdobie jeseň prináša do naších záhrad a polí veľa zmien. Nie len, že sa zmení počasie, ale aj úroda, ktorá tam rástla sa musí poschovávať do komôr a pivníc. Niektoré kúsky z vašich záhrad ste priniesli s vašimi deťmi do MŠ a pomholi ste nám tak skrášliť chodby a priestory MŠ. Za to Vám veľmi pekne ďakujeme. To čo sme spoloče z nich vytvorili a ako sme privítali jeseň aj v našej záhrade môžete vidieť na fotkách v albume.

 • Plody jesene

  Opäť je tu jeseň a s ňou naša výzva, aby deti a žiaci nosili do školy zaujímavé jesenné plody, ktoré budeme spoločne poznávať, ochutnávať, spracovávať rôznymi spôsobmi, ale predovšetkým sa z nich budme TEŠIŤ.

  ĎAKUJEME!

 • Milí rodičia

  Školský rok 2021/2022 a nástup do MŠ je vo štvrtok 2.9.2021. MŠ funguje ako obvykle v čase od 06:30 do 16:00. Strava pre deti MŠ je zabezpečená. Predškoláci sa zúčastnia svätej omše o 9:00 (deti priveďte do MŠ do 8:00- bežný čas nástupu detí do MŠ). Rozdelenie detí do tried a učiteliek nájdete na nástenke v šatni. Tam nájdete aj zoznam vecí, ktoré má mať dieťa pri nástupe do MŠ ( zoznam nájdete aj na webe MŠ v sekcii Pre rodičov). Odovzdanie vyhlásenia o bezpríznakovosti je v prvý deň dobrovoľné. Vyhlásenie budete odovzdávať vždy pri absencii dieťaťa v MŠ 3 a viac dní vrátane víkendov. Podľa vyhlášky deti do 6 rokov majú použitie rúška odporúčané, preto postačí ak dieťa bude mať jedno rúško v skrinke (v prípade prepuknutia ochorenia bude použité.) Táto výnimka platí pre deti, preto rodičia vstupujú do šatne len s rúškom a to v počte max. 2 osoby. Dieťa odovzdáte v šatni pani učiteľke, prípadne poverenej osobe. Poprosíme vás o čo najkratšie zdržiavanie sa v šatni. Poobede bude prebiehať preberanie detí prostredníctvom telefónneho hovoru (číslo bude uvedené na dverách budovy školy). V prípade, že vaše dieťa bude navštevovať MŠ len dopoludnia, nahláste to v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ.

 • Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021
  • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

   Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

   • ak je rodina v hmotnej núdzi,

   alebo

   • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

   alebo

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Nová 6, 02712 Čimhová
 • 0435384222
  0911945022

Fotogaléria