Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: mscimhova@gmail.com alebo 0435384222 0911945022

 
Pozícia:

Zástupkyňa pre MŠ   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
-požadované vzdelanie v súlade so zákonom 317/2009 a s vyhláškou 437/2009
-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v odbore predprimárne vzdelávanie
-absolvovanie 1. atestácie
Iné požiadavky:
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka
-znalosť príslušnej legislatívy
-organizačné a riadiace schopnosti
-osobnostné a morálne predpoklady
-práca s počítačom

Žiadosť spolu s profesijným životopisom zasielajte do 15.06. 2019 na adresu : Základná škola s materskou školou Čimhová, Čimhová 6, 02712 Čimhová alebo mailom na zs@zscimhova.edu.sk
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Nová 6, 02712 Čimhová
  • 0435384222
    0911945022

Fotogaléria