Oznamy ŠJ

Pokyny pre stravníkov na šk.r.: 2020/2021

  Pokyny pre stravníkov na šk.r.: 2021/2022

1. Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza strava : SK29 0200 0000 0000 3023 7332

Úhradu je možné realizovať len prostredníctvom bankového prevodu. Do popisu uviesť: meno a priezvisko dieťaťa,triedu.

2. Mesačnú platbu zasielať na účet ŠJ do 15.dňa v mesiaci  pre:

           MŠ CD bez dotácie   34,40€

           MŠ PL bez dotácie   29,80€

            MŠ CD s dotáciou      8,40€

           MŠ PL s dotáciou         3,80€             PL-poldená strava, CD- celodenná strava

         

3. Preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli-auguste po ukončení školského roka.

 

      Od 1.9.2021 nárok na dotáciu 1,30€ na 1 obed( má iba dieťa/žiak HN, ŽM a bez daňového bonusu -BDB) podľa zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych  vecí a rodiny Slovenskej republiky pri plnení určitých podmienok:

   1. záväzné prihlásenie žiaka na stravu(zápisný lístok) a uhradenie stanovených poplatkov

    2. zúčastnenie sa žiaka na výchovno-vzdelavácom procese a odoberie stravu

    3. v neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelavácom procese je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase t.j.  do 7,30hod. telefonicky na t.č.: 043/5384 253.

   4. za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť celú cenu stravného.

 

   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Nová 6, 02712 Čimhová
  • 0435384222
    0911945022

Fotogaléria