Rada školy

Členovia RŠ

predseda

Mgr. Martina Lieskovská

 

podpredseda Janka Šimalová  

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Andrea Maďarová

 

 

Mgr. Jana Dudová

 

ostatní zamestnanci

Mária Romaňáková

 

zástupcovia rodičov

Mgr.  Martina Lieskovská

 

 

Janka Šimalová

 

 

Ing. Lenka Šálková

 

 

Ing. Jana Ďubašíková

 

zástupca zriaďovateľa

Edita Maťusová

 

 

Ing. Daniela Tretinová

 

 

Daniela Kéryová

 

 

Ing. Michal Šimaľa

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Nová 6, 02712 Čimhová
  • 0435384222
    0911945022

Fotogaléria