• Eko - šarkaniáda

  Pravidelne si v našej materskej a základnej škole v jeseni vyrábame šarkany z odpadových eko-materiálov. Každý rok sa deťom podarí vytvoriť krásnych šarkanov z najrôznejších odpadov. 

 • Deň materských škôl 2021

  Deň materských škôl 2021

  Ako každý rok tak aj tento, sa v našej materskej škole 4. novembra oslavovalo. Tento deň, Deň materských škôl je významným sviatkom pre všetky MŠ na celom Slovensku. V malej triede tento deň deti potrápili svoje zmysly, no hlavne hmat, keď riešili rôzne úlohy, tancovali s balónmi. Vo veľkej triede vytvorili predškoláci plagát MŠ a porozprávali, čo by robili, keby škôlka neexistovala. Spoločná zábava vyvrcholila hrami v telocvični, kde deti museli predviesť svoje pohybové zručnosti. Po celý čas hrala hudba a deti sa zabávali a spievali hymnu Dňa materských škôl. 

 • Deň zvierat

  Deň zvierat

  Svetový deň zvierat je 4.október. Tento deň sme si spolu s deťmi pripomenuli tak, že deti si doniesli do MŠ svojich domácich miláčikov. Boli sme sa pozrieť aj na domacich miláčikov školákov. S deťmi sme sa rozprávali ako sa o svoje zvieratká starajú. Deti, ktoré žiadne zvieratko zatiaľ v domácnosti nemajú, povedali po akom by túžili a chceli by ich mať doma. 

 • Ovocie a zelenina- plody jesene

  Ovocie a zelenina- plody jesene

  Vytvárať pozitívny vzťah detí k ovociu a zelenine je pre nás v MŠ veľmi doležité, preto sme v téme týždňa Ovocie a zelenina zakomponovali do prgramu aj ochutnávanie tohto ovocia a zeleninky v rôznych podobách. Predškoláci ochutnávali a vytvorili si nátierku a sladký nápoj, menšie deti ochutnávali ovocie a zeleninu a vytvorili si z nej ovocnú výživu v mixéri. 

 • Jeseň pani bohatá

  Jeseň pani bohatá

  Ročné obdobie jeseň prináša do naších záhrad a polí veľa zmien. Nie len, že sa zmení počasie, ale aj úroda, ktorá tam rástla sa musí poschovávať do komôr a pivníc. Niektoré kúsky z vašich záhrad ste priniesli s vašimi deťmi do MŠ a pomholi ste nám tak skrášliť chodby a priestory MŠ. Za to Vám veľmi pekne ďakujeme. To čo sme spoloče z nich vytvorili a ako sme privítali jeseň aj v našej záhrade môžete vidieť na fotkách v albume. 

 • Plody jesene

  Plody jesene

  Opäť je tu jeseň a s ňou naša výzva, aby deti a žiaci nosili do školy zaujímavé jesenné plody, ktoré budeme spoločne poznávať, ochutnávať, spracovávať rôznymi spôsobmi, ale predovšetkým sa z nich budme TEŠIŤ. 

  ĎAKUJEME!

 • Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

  Milí rodičia

  Školský rok 2021/2022 a nástup do MŠ je vo štvrtok 2.9.2021. MŠ funguje ako obvykle v čase od 06:30 do 16:00. Strava pre deti MŠ je zabezpečená. Predškoláci sa zúčastnia svätej omše o 9:00 (deti priveďte do MŠ do 8:00- bežný čas nástupu detí do MŠ).  Rozdelenie detí do tried a učiteliek nájdete na nástenke v šatni. Tam nájdete aj zoznam vecí, ktoré má mať dieťa pri nástupe do MŠ ( zoznam nájdete aj na webe MŠ v sekcii Pre rodičov). Odovzdanie vyhlásenia o bezpríznakovosti je v prvý deň dobrovoľné.  Vyhlásenie budete odovzdávať vždy pri absencii dieťaťa v MŠ 3 a viac dní vrátane víkendov. Podľa vyhlášky deti do 6 rokov majú použitie rúška odporúčané, preto postačí ak dieťa bude mať jedno rúško v skrinke (v prípade prepuknutia ochorenia bude použité.) Táto výnimka platí pre deti, preto rodičia vstupujú do šatne len s rúškom a to v počte max. 2 osoby. Dieťa odovzdáte v šatni pani učiteľke, prípadne poverenej osobe.  Poprosíme vás o čo najkratšie zdržiavanie sa v šatni. Poobede bude prebiehať preberanie detí prostredníctvom telefónneho hovoru (číslo bude uvedené na dverách budovy školy). V prípade, že vaše dieťa bude navštevovať MŠ len dopoludnia, nahláste to v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ.

  S pozdravom pani učiteľky 

 • Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021

  Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021
  • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

    

   Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

   • ak je rodina v hmotnej núdzi,

   alebo

   • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

   alebo

   • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus.

    

   Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

   1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny .
   2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny .
   3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie.

   Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do školy a preukázať sa nimi v čase od 16.8. 2021 do 24. 8. 2021 u p. Brnčovej do 13. hod., alebo poslať poštou.

   Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

   Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

   V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať  školu na zscimhova6@gmail.com

    

   Mgr.M.Dreveňáková

 • Koniec školského roka 2020/2021

  30.júna bola oficiálna rozlúčka so školským rokom 2020/2021. Hoci materská škola funguje ešte mesiac, chceli sme sa spoločnou slávnostnou svätou omšou poďakovať za ďalší školský rok, ktorý sme mohli spolu stráviť. Pani riaditeľka potom slávnostným príhovorom zakončila tento slávnostný deň a vyhodnotila a odovzdala ceny deťom, ktoré sa zapojili do zberu papiera, pomarančových šupiek, bateriek. 

 • Rozlúčka s predškolákmi a opekačka so štvrtákmi

  Rozlúčka s predškolákmi a opekačka so štvrtákmi

  28. jún bol pre všetky deti v MŠ výnimočný. No výnimočný a jedinečný bol hlavne pre našich predškolákov, budúcich prvákov. Tí v tento deň mali rozlúčku so škôlkou. Zložili sľub predškoláka, konala sa aj oslava, kde predškoláci vystúpili so svojim programom a nakoniec si užili aj diskotéku. Večer predškolákov zase čakala spoločná opekačka s deťmi zo 4.A. Prajeme budúcim prvákom veľa šťastia a úspechov v základnej škole.  

 • Súťaž- Ľudové riekanky vo výtvarnom prejave detí

  Súťaž- Ľudové riekanky vo výtvarnom prejave detí

  Deti z našej materskej školy sa zapojili do regionálnej výtvarnej súťaže vyhlásenej Spoločnosťou pre predškolskú výchovu- región Čadca, na tému Ľudové riekanky vo výtvarnom prejave detí. Porota ocenila výtvarnú prácu našej Nelky Svorníkovej a spoločne sme jej teda mohli odovzdať diplom a ceny za jej prácu Naša mačka strakatá. 

 • Deň detí 2021- Piráti

  Deň detí 2021- Piráti

  Na Deň detí sa teší hádam každé dieťa a inak to nebolo ani u nás. Pani učiteľky si pripravili pre deti program a opekačku. Deti sa zmenili na pirátov a prekonaním rôznych prekážok, úloh sa dostali k pirátskemu pokladu. Radosť, smiech bolo počuť aj počas opekačky a spoločnej tancovačky na školskom dvore. 

 • Ako pomôcť prírode- Deň ZEME

  Ako pomôcť prírode- Deň ZEME

  Ochrana prírody, našej Zeme je veľmi dôležitá téma. Naša MŠ chce v deťoch rozvíjať ich ekologické cítenie. Práve preto sme celý týždeň robili v triedach aktivity, ktoré mali podporiť pozitívny vzťah detí k prírode, k jej ochrane, k separovaniu odpadu a starostlivosti o prírodu.

  Lienky začali týždeň tým, že sa oboznámili s planétou Zem, kto na nej žije, čo na nej rastie, prečo ju nazývame modra planéta. Naučili sa separovať odpad, hrali sa námetovú hru na smetiarov a vytvorili spoločný projekt, na ktorom sú obrázky toho čo máme na planéte Zem a ako sa o ňu máme starať.

  Aj žabky sa tento týždeň stali malými vedátormi. Spoznávali Zem, čo ju tvorí (zem, vzduch, voda, drevo) a s týmito materiálmi manipulovali a hrali sa, za čo získali prvý odznak. Pretože v tomto týždni bolo ich veľkou úlohou  získavať každý deň odznak za splnenie úlohy, najprv  spolu tvorili pravidlá ako sa správať v prírode, ďalej sa dozvedeli o tom, aké dôležité sú pre nás lesy, separovanie odpadu a aká dôležitá je pre nás naša Zem. Vytvorili spoločný projekt, ktorým sa budeme riadiť všetci: „Prilož ruku k dielu a chráň našu planétu.“

  Tento týždeň vyvrcholil spoločnými aktivitami, ktoré si užili obe triedy žabiek a lienok.

 • Deň vody 2021

  Deň vody 2021

  Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Spolu s deťmi sme si vysvetlili význam vody pre život človeka, zvierat, rastlín a pre život na planéte Zem. Aktivity s vodou deti veľmi zaujali a zažili zaujímavý deň. 

 • Veľkonočné prázdniny

  V zmysle Vyhlášky 306/ 2008 MŠ  SR z 23.7.2009, § 2, odst. 6, článku 3 Školského poriadku materskej školy Čimhová  a na základe dohody so zriaďovateľom  Obcou Čimhová, vydáva riaditeľka

  Základnej školy  s materskou školou Čimhová nasledovné

   Rozhodnutie o prerušení prevádzky

  materskej školy v Čimhovej

  na čas veľkonočných prázdnin,

  t.j. od 1.4.2021 do 6.4.2021

  Prevádzka sa opäť začne 7. 4. 2021

   

 • Pokyn zriaďovateľa od 8.3.2021

  pokyn_zriadovatela___08.03.2021.pdf

  Priloha_11c-upravene.pdf​​​​​​​​​​​​​​

 • Oznam - nástup od 22.2.2021

  Vážení rodičia,

  od pondelka 22. februára po jarných prázdninách, opäť potrebujú všetky deti pri nástupe do materskej aj základnej školy  vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom, okrem iného,  potvrdí jeden z rodičov, že má negatívny test na Covid -19 nie starší ako sedem dní. Stále je možnosť podávať vyhlásenia elektronicky cez edupage, ale aj písomne - vtedy tlačivo odovzdáte pri vstupe do školy. 

  Prajem Vám príjemný zvyšok jarných prázdnin.

  Marianna Dreveńáková, r.š. 

 • Karneval

 • Otváranie MŠ a ZŠ

  Vážení rodičia!

  Od pondelka 8.2.2021 sa opäť otvárajú materské a základné školy - 1. stupeň. Podmienkou vstupu dieťaťa do MŠ aj ZŠ bude negatívny test zákonného zástupcu, ktorý potvrdíte v čestnom vyhlásení. Otvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. 

  Rozhodnutie_ministra.pdf

 • Stavby zo snehu

  Stavby zo snehu

  Zima, mráz a sneh k sebe neodmysliteľne patria. Tento týždeň bolo dostatok snehu na to, aby ste milé lienky a žabky vytvorili na svojich dvoroch a záhradách nezvyčajné veci. Zrazu sa v snehu objavil krásny snehuliak, zajko, Olaf ale i snehový hrad, snehové bunkre i krásna stonožka. Ďakujeme Vám milí rodičia za zaslanie fotiek a veríme, že chvíle strávené vonku s vašimi ratolesťami, stavanie snehuliakov si budeme môcť čo najskôr zopakovať aj my v materskej škole. Vaše pani učiteľky Vám prajú pekný víkend 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Nová 6, 02712 Čimhová
 • 0435384222
  0911945022

Fotogaléria